Copyright

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 HÍRLEVÉL

 

Ön mint felhasználó adatai megadásával és a hírlevélre történő feliratkozással kijelenti, hogy 

a)       18. életévét betöltötte,

b)       üzleti, gazdasági tevékenységi körében jár el,

c)       a személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi tájékoztatást elolvasta és megértette, és 

d)       ennek ismeretében hozzájárul személyes adatai alábbiak szerinti kezeléséhez.

 

A Bunzl Magyarország Kft. ezúton tájékoztatja Önt, mint a http://www.bunzl.hu/ weblapon hírlevél fogadásához adatot szolgáltató felhasználót személyes és egyéb adatainak kezeléséről:

 

1.       Az adatkezelők adatai

Cégnév: Bunzl Magyarország Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Erdőalja út 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-090292

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 12492448-2-13

E-mail címe: ertekesites.bunzl@bunzlcee.com

Weboldal: http://www.bunzl.hu/

 

2.       A kezelt személyes adatok fajtái, forrása és jogalapja

2.1.    A kezelt adatok fajtái: a felhasználó neve és regisztrált e-mail címe

2.2.    A kezelt adat forrása: A felhasználóra vonatkozó adatok a felhasználó általi önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek felvételre a http://www.bunzl.hu/ weblapon.

2.3.    Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul.

 

3.       Az adatkezelés célja

A felhasználó részére a Bunzl Magyarország Kft. hírleveleinek eljuttatása a felhasználó kérésére, amely kereskedelmi ajánlatot és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámot is tartalmazhat.

 

4.       Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye

Az adatkezelés helye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Erdőalja út 3.

Az adatok feldolgozását társaságunk, mint adatkezelő végzi.

  

5.       Az adatkezelés (tárolás) időtartama

A felhasználó adatait az adatkezelés céljainak megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig, de legfeljebb 20 évig kezeli és használja az adatkezelő.

 

6.       Leiratkozás a hírlevélről (személyes adatok törlése/ tiltakozás az adatkezeléssel szemben)

A felhasználó jogosult bármikor leiratkozni a hírlevélről az abban e célból megtalálható linkre kattintva, amely esetben legkésőbb 15 munkanapon belül a felhasználóra vonatkozó adatok törölésre kerülnek és a felhasználó nem kap több hírlevelet adatai törlését követően. 

 

7.       Adatok módosítása, javítása

Amennyiben megadott adatai megváltoztak, kérjük, iratkozzon le hírlevelünkről, és regisztráljon a hírlevélre új adataival, vagy lépjen velünk kapcsolatba a … e-mail címen.

 

8.       Gyermekekre vonatkozó rendelkezések

Mint üzleti tevékenységi körben eljáró vállalkozások közötti tevékenységet folytató társaság, a Bunzl Magyarország Kft. nem gyűjt adatokat gyermekektől tudatosan; a hírlevélre való feliratkozás lehetősége olyan felnőttekre van korlátozva, akik érdekeltek társaságunk üzleti tevékenységében. Azonban amennyiben gyermeke személyes adatot adott meg weboldalunkon, és szeretné ezen információk törlését kérni, kérjük, forduljon hozzánk a(z) … e-mail címen.

 

9.      Jogorvoslatok

Amennyiben a hírlevéllel kapcsolatosan Önt személyes adatai kezelésével/ felhasználásával összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon szám: +36 (1) 391-1400; Fax:+36 (1) 391-1410; Weboldal: www.naih.hu; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat; továbbá nyitva áll Ön előtt minden az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által biztosított jogorvoslati és egyéb lehetőség, melyet társaságunk biztosít az Ön számára.

 

******************TÁJÉKOZTATÓ VÉGE*******************

*E-mail címe megadásával elfogadja adatkezelési szabályainkat.

Ne mutasd még egyszer!